Recent News

    dàn đề đầu cao đít chẵn – đầu cao đít lẻ là gì và gồm những con nào

    01/04/2024

    Dàn đề đầu cao đít chẵn và dàn đề đầu cao đít lẻ là 2 dàn đề tạo bởi nhóm số cao thấp và nhóm số chẵn lẻ. Tùy thuộc vào nhận định về cầu của mỗi người thì 2 dàn đề…